Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty
28.07.2022 KOMUNIKAT - WAKACJE KREDYTOWE

Od dnia 29.07.2022 zostaje udostępniona możliwość składania wniosków o udzielenie tzw. wakacji kredytowych w bankowości elektronicznej. Aby złożyć wniosek, należy pobrać pismo "Wniosek o udzielenie wakacji kredytowych" zawarte na stronie banku w sekcji "Dokumenty do pobrania", a następnie wypełniony wniosek dodać jako załącznik do wiadomości w zakładce "Kontakt" oraz wybrać temat "Wakacje kredytowe". Więcej szczegółów na stronie Banku w zakładce aktualności lub bezpośrednio pod podanym linkiem: www.bsczarnydunajec.pl/2022/07/wakacje-kredytowe/

22.06.2022 KOMUNIKAT - PROGRAM DOBRY START 300+

Jeśli jesteś rodzicem ucznia:
- w wieku do 20 lat,
- w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością),
od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. złóż wniosek w bankowości elektronicznej aby otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny. Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2022 r., natomiat jeśli wniosek złożysz później, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

KOMUNIKAT - APLIKACJA MOBILNA

Przypominamy o możliwości obsługi bankowości elektronicznej za pomocą aplikacji mobilnej BSCZDMobileNet dostępnej w App Store na urządzeniach iPhone/iPad oraz w Google Play na urządzeniach z systemem Android.

UWAGA - AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Przypominamy o konieczności regularnej aktualizacji danych osobowych w naszym Banku - w szczególności dowodów osobistych. Zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 34 bank jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz zapewnienia, że dane klientów są pełne i aktualne. W związku z powyższym Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu wzywa do dokonania aktualizacji danych osobowych. Zmianę danych osobowych - w tym dowodów osobistych - mogą zgłaszać Państwo osobiście w Czarnym Dunajcu jak również w Filii w Cichem do dnia 29.04.2022 roku. Osoby korzystające z bankowości internetowej (eBankNet), informujemy o możliwości sprawdzenia swoich danych w zakładce - Mój Profil - Dokument tożsamości.
Ustawodawca wskazuje na uniemożliwienie Klientom przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem ich rachunków oraz rozwiązanie umowy, jeśli Bank nie będzie miał możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego (w tym weryfikacji tożsamości na podstawie ważnych dokumentów). W sytuacji niezgłoszenia w Banku zmiany dokumentu tożsamości i nie przedstawienia nowego ważnego dokumentu może spododować to, że wstrzymamy Państwu możliwość przeprowadzania transakcji za pośrednictwem rachunków, w tym Bankowości elektronicznej. Na dalszym etapie może zakończyć się to rozwiązaniem wiążącej nas umowy. Możliwość pełnego korzystania z rachunków Bank przywraca, gdy otrzyma od Państwa wymagane dokumenty.

UWAGA - VOICE PHISHING

Voice phishing - czyli oszustwo z wykorzystaniem połączenia telefonicznego, vishing polega na podszywaniu się pod osobę pracującą w danej instytucji, aby zdobyć zaufanie ofiary i wyłudzić od niej poufne dane. Scenariuszy ataku jest naprawdę wiele, w jednym z nich atakujący może podać się za pracownika banku i poprosić o zainstalowanie aplikacji, aby usprawnić kontakt z Bankiem. Następnie może zapytać o dane uwierzytelniające w celu zapobiegnięcia dalszej utracie środków.

Jak się bronić?

Bank nigdy nie poprosi o pełny login i hasło oraz pełny numer karty płatniczej i kod CVV poprzez telefon, wiadomość sms czy email. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia oszustwa - rozłącz się. Nie akceptuj żadnej propozycji alternatywnego kontaktu i samodzielnie zadzwoń na numer infolinii lub Banku.
Nie instaluj żadnej proponowanej aplikacji do kontaktu z Bankiem lub sprawdzeniu rachunku.

KOMUNIKAT - WNIOSKI

Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu informuje, że w bankowości elektronicznej zostały udostępnione wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku.

KOMUNIKAT - PROFIL ZAUFANY/MOJE ID

Z satysfakcją informujemy również o uruchomieniu nowej usługi w Banku Spółdzielczym jaką jest Profil Zaufany oraz MojeID. Metoda potwierdzania tożsamości Klienta w systemach elektronicznej administracji.

Klienci Naszego Banku mogą w kilku krokach potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu bankowości internetowej oraz skorzystać z rozwiązania na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez konieczności wychodzenia z domu.